แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย  ถนนสายวัฒนธรรม กาดเจียงฮาย

ทำบัตรผ่านแดนเชียงแสน
การทำบัตรผ่านแดนจากอำเภอเชียงแสน เพื่อข้ามไปประเทศลาว
05/04/2018
วิธีทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อำเภอแม่สาย
วิธีทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว อำเภอแม่สาย
05/05/2018
Show all

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย  ถนนสายวัฒนธรรม กาดเจียงฮาย

ถนนสายวัฒนธรรม-กาดเจียงฮาย

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย  ถนนสายวัฒนธรรม กาดเจียงฮาย

ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวล้านนา   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย  ด้วยระยะทางกว่า 1,500 เมตร  ถนนคนเดินกาดเจียงฮายรำลึกแห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้ามากมาย  ร้านขายของกิน  กิจกรรมบนเวที  แหล่งรวมงานศิลปะ  วงดนตรีโฟล์คซอง  งานรำวง  และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวที่มาเดินนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าของและร่วมกิจกรรมต่างๆแล้ว  ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมความเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น  แม้จะถูกแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาแห่งเชียงราย  แม้ยากที่จะรักษาแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะรื้อฟื้นคือเชียงรายวันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็น  เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา  เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และความรุ่งเรือง  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย

สำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ของถนนคนเดินเชียงราย  ซึ่งจะมีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 โซน  คือโซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่สี่แยกธนาคารออมสิน  สี่แยกศาลจังหวัด  เป็นโซนที่จัดให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน otop ของจังหวัดเชียงราย  ร้านสินค้าในโครงการหลวง  สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวเขา  ส่วนโซนที่ 2 จะเริ่ม  จากสี่แยกศาลจังหวัด  –  สี่แยกสวนตุงและโคม  มีการจำหน่ายสินค้างานทำมือและหัตถกรรมงานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชน  และบริเวณหน้าสวนตุง  จัดให้มีลานกิจกรรม  ซึ่งเป็นรายการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงรายที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน  เช่น  หมอเมือง  ฟ้อนตีมะผาบ  และตีกลองสะบัดชัย  และโซนที่ 3 เริ่มต้น  สี่แยกสวนตุงและโคม  – สี่แยกสำนักงานยาสูบ  มีการแสดงนิทรรศการต่างๆการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

สำหรับบรรยากาศในงานถนนคนเดินเชียงรายนั้น  จะตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอ  ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงรายให้สวยงามและน่าชื่นชมมากขึ้น  ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบล้านนาในสมัยก่อน  และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน  เทศบาลได้กำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / อาหารในถนนคนเดินเชียงรายในแต่ละแห่ง  ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงกระดาษถ้วยชามที่ทำจากใบตองตะกร้าไม้ไผ่  และลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าจะยกให้เป็น  เชียงรายโมเดล  จริงๆคะ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะไปเยือน

ถนน ธนาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด ทุกวัน เสาร์  16.00- 24.00 น.

จอดปากทางถนน ธนาลัยและบริเวณหอนาฬิกาเชียงราย

มีงานหัตถกรรม ขายไอเดียมากมาย  สินค้าพื้นเมืองจัดจำหน่าย

ขอขอบคุณ เที่ยวเหนือ North of Thailand